Protokolų formos

 


Šiame puslapyje pateikiami pavyzdiniai dokumentai, skirti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimų raštu organizavimui, kai yra priimami sprendimai, susiję su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimu ir lengvatinio kredito ėmimu.

 

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šie dokumentai yra parengti vadovaujantis tik bendrosiomis Civilinio kodekso, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalininės nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų ir Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo nuostatomis. Dėl šios priežasties kiekvienu konkrečiu atveju šiuos dokumentus reikėtų peržiūrėti ir pritaikyti taip, kad jie atitiktų ir daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatus, jungtinės veiklos sutartį ar atitinkamos savivaldybės patvirtintus butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalininės nuosavybės administravimo nuostatus bei kitus taikytinus teisės aktus ar dokumentus.

 

 

I. Sprendimų priėmimas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime:

 

1) Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolas 

2) Vardinio balsavimo biuletenis 

3)Daugiabučio gyvenamojo namo dalyvių registracijos sąrašas

 

 

 

II. Sprendimų priėmimas butų ir kitų patalpų savininkams balsuojant raštu:

 

1) Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolas  

2) Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenis 

 

Atgal